Kami menyediakan kelas terbuka untuk umum. Pakar-pakar kami akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan para peserta. Kebanyakan peserta kami sangat puas atas pengkinian pengetahuan yang mereka peroleh ditambah masalah di lapangan dan solusinya.

Schedule Training Program 2020