Kami menyediakan kelas terbuka untuk umum. Pakar-pakar kami akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan para peserta. Kebanyakan peserta kami sangat puas atas pengkinian pengetahuan yang mereka peroleh ditambah masalah di lapangan dan solusinya.